Regulamin multigildii

1. Wszystkich członków multigildii Gondor obowiązuje przestrzeganie regulaminu multigildii, regulaminu dla gildii/klanów podległych,  regulaminu forum, regulaminu serwera komunikacji głosowej, regulaminu serwera gry.

2. Decyzje oficerów w poszczególnych gildiach/klanach są niepodważalne. Należy słuchać tego, co mówią i stosować się do ich poleceń.

3. Wszystkich, którzy chcą dołączyć do naszej społeczności obowiązuje napisanie podania rekrutacyjnego bez względu na grę.

4. Wszystkich obowiązuje zachowanie kultury osobistej i powściągliwość języka na wszystkich gildyjnych kanałach komunikacji publicznej.

5. Regulamin multigildii jest nadrzędny w stosunku do regulaminów gildii/klanów podległych.

6. Osoba, która jawnie działa na szkodę multigildii/gildii/klanu w sposób pośredni lub bezpośredni, zostaje usunięta z multigildii/gildii/klanu i ma dożywotni zakaz wstępu.

7. Zabrania się używania w nazwach/nickname, zwrotów lub słów powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe.

8. Brak przestrzegania powyższego regulaminu, może skutkować wydaleniem z multigildii/gildii/klanu.