Pomożemy?

Nasz gracz TomMordon  zaapelował do nas o pomoc dla swojego chorego synka.

Szczegóły można znaleźć na forum: http://gildiagondor.pl/forums/topic/1-podatku-prosimy-o-pomoc-dla-naszego-synka-jasia/#post-15542

Czy to aby nie ściema? Sam zadawałem sobie to pytanie, ale nie.
Okazało się, że jest w klanie WoT -BPL- już 228 dni i ma bardzo dobrą opinię wśród graczy i oficerów.

Każdy potwierdza jego trudną sytuację.

A co z tą fundacją? Czy jest wiarygodna?

Zadaliśmy sobie nieco trudu i sprawdziliśmy sprawozdanie finansowe za rok 2014.
Na subkonta podopiecznych fundacji trafia 92,76% z całości otrzymanych środków z tytułu 1% podatku.

Co prawda jesteśmy tylko małą gildią, ale czemu mamy nie pomóc?

Podsumowując mogę zagwarantować, że jeśli się zdecydujecie oddać ten 1%, to na pewno trafi on do potrzebującego dziecka.